narráció a szociolingvisztikában (William Labov elmélete)

Fontos tudományos fejlemény volt, amikor lehetővé vált a szóbeli történetmondás módszeres vizsgálata a nyelvtudomány keretein belül. A narráció és a nyelv tanulmányozása mindaddig egymástól elzárt területek voltak. Az áttörés az élő beszéd természetéről megfogalmazott feltevések és az elvégzett empirikus vizsgálatok következményének tekinthető. Az alábbiakban szóba kerülnek a feltevések, vizsgálatok és a narráció vizsgálatának kategóriái. 

B.G.

Irodalom: 

 • Fludernik, Monika. Towards a ’Natural’ Narratology. London and New York: Routledge, 1996.
 • Labov, William. The Social Stratification of English in New York City. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics, 1966.
 • Labov, William andWaletzky, Joshua. „Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience”. In Essays on the Verbal and Visual Arts: Proceedings of the 1966 Annual Spring Meeting of the American Ethnological Society, edited by June Helm, 12-44. Seattle and London: University of Washington Press, 1967.
 • Labov, William. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.
 • Labov, William. „Speech Actions and Reactions in Personal Narrative”. In Analyzing Discourse: Text and Talk. Georgetown University Round Table, edited by Deborah Tannen, 217-247. Washington, DC: Georgetown University Press. 1981.
 • Labov, William. „Some Further Steps in Narrative Analysis”, Journal of Narrative and Life History 7 (1997): 395–415.
 • Labov, William. „The Anatomy of Style-Shifting”. In Style and Sociolinguistic Variation, edited by Penelope Eckert and John R. Rickford, 85-108. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 • Labov, William. „Uncovering the Event Structure of Narrative”. In Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 2001. Linguistics, Language, and the Real World: Discourse and Beyond, edited by Deborah Tannen and James E. Alatis, 63-83. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2003.
 • Labov, William. „Ordinary Events”. In Sociolinguistic Variation: Critical Reflections, edited by Carmen Fought, 31-43. Oxford and New York: Oxford University Press, 2004.
 • Labov, William. „Narrative Pre-Construction”, Narrative Inquiry 16 (2006): 37–45.
 • Labov, William. „Where Should I Begin?”. In Telling Stories: Language, Narrative and Social Life, edited by Deborah Schiffrin, Anna De Fina, and Anastasia Nylund, 7-22. Washington, D. C.: Georgetown University Press, 2010.
 • Labov, William. „Narratives of Personal Experience”. In The Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences, edited by Patrick Colm Hogan, 546-548. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
 • Labov, William. The Language of Life and Death: The Transformation of Experience in Oral Narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

További kapcsolódó szócikkek: