Le­írás: el­mé­let, iro­da­lom, kép – összehasonlító irodalomtudományi tanulmányok

A Reciti Kiadó gondozásában Le­írás: el­mé­let, iro­da­lom, kép címmel megjelent a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2017. november 16–17-én rendezett komparatisztikai konferencia anyagából készült tanulmánykö­tet (szerkesztői: Hajdu Péter, Kálmán C. György, Mekis D. János és Z. Varga Zoltán). A több mint har­minc írá­s egy­szer­re el­mé­le­ti és tör­té­ne­ti kér­dé­se­ket érint­ve iz­gal­mas […]