Bezeczky Gábor

Bezeczky Gábor1989 óta az Irodalomtudományi Intézet dolgozója, jelenleg tudományos főmunkatársa, a Literatura folyóirat felelős szerkesztője. Főbb kutatási területei közt az irodalomtudomány és a nyelvészet viszonyának tanulmányozása, illetve Krúdy Gyula életműve mellett hosszú idő óta fontos helyet foglal el a metaforaelméletek, illetve a narrációelméletek vizsgálata.


Fontosabb narratológiai szempontú tanulmányai:

  • Metafora, narráció, szociolingvisztika (Akadémiai Kiadó: Budapest), 2002.
  • “Literal Language,” New Literary History 22 (1991), 603-613.
  • “Contending Voices in Bakhtin,” Comparative Literature 46 (1994), 321-345.
  • “Krúdy’s Early Short Stories,” Hungarian Studies 13 (1998-1999), 179-198.
  • “Metaphor and Narrative,” Neohelicon 27 (2000.2), 13-48.
  • “Structural Metaphors in the English and Hungarian Versions of George Eliot’s Middle­march,” Hungarian Studies 15 (2001), 113-119.
  • „Az elbeszélésciklus poétikája,” Literatura (2003.2), 185-198.

Írásainak jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában