Z. Varga Zoltán

Z. Varga ZoltánA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Pécsi Egyetem Francia Tanszékének docense. Főbb kutatási területei közé tartozik az önéletírói műfajok elmélete és modern története és az összehasonlító irodalomtudomány. A narratológia területén főként a francia strukturalista elbeszéléselméletek magyarországi recepcióján dolgozott.

Fontosabb narratológiai szempontú tanulmányai:

Írásainak jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában