Rákai Orsolya

Rákai OrsolyaIrodalomtörténész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Korábban tanított a Szegedi Tudományegyetemen, az ELTE több szakkollégiumában, illetve vendégprofesszorként a Bécsi Egyetemen is. A narratológia területén elsősorban az elbeszélés társadalmi kommunikációban betöltött szerepével foglalkozik, mely kérdések a narratológiát a társadalomelméletekkel és a kritikai kultúrakutatással közös térben helyezik el. Kutatásainak középpontjában jelenleg a korporális narratológia, a mikroelbeszélések problémája és az alkalmazott narratológia áll.

Fontosabb narratológiai szempontú tanulmányai:

Írásainak jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában