természetes narratológia [a.: natural narratology; n.: naturale Narratologie; f.: narratologie naturelle]

A →posztklasszikus narratológiák egyike, a kontextualista, kultúrtörténeti és kognitív irányzatok közé tartozó elbeszéléselmélet, mely a narratív formák történetét a befogadás történetisége szempontjából vizsgálja. Kognitív alapú, kontsrukcionista és diakron szemléletű és átfogó narratológai irányzat, mely Monika Fludernik Towards a ’Natural’ Narratology (1996) című munkájához köthető. Fludernik munkája a →diskurzusanalízis labovi hagyományára, a „természetes” vagy kognitív nyelvészetre (Dressler, 1989) és Culler naturalizáció fogalmára támaszkodott. 

T. Cs.

 

Irodalom

 • Alber, Jan. „The» Moreness« or »Lesness« of »Natural« Narratology: Samuel Beckett’s »Lesness« Reconsidered”. Style 36, 1. sz. (2002): 54-75.
 • Alber, Jan.” Natural Narratology”. In Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, eds David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan, London, New York: Routledge, 2005.
 • Alber, Jan, Iversen, Stefan, Nielsen, Henrik Skov and Brian Richardson.” What is Unnatural about Unnatural Narratology? A Response to Monika Fludernik”. Narrative 20, 3. (2012): 371-382.
 • Culler, Jonathan. Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. London: Routledge, 1975 134-160, 200-202.
 • Culler, Jonathan.” Naturalization in »Natural« Narratology”. Partial Answers 16. 2. sz. (2018): 243-249.
 • Dressler, Wolfgang. Semiotische Parameter einer textlinguistischen Natürlichkeitstheorie. Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1989. 
 • Fludernik, Monika. Towards a ’Natural’ Narratology. London: Routledge, 1996.
 • Fludernik, Monika. „Natural Narratology and Cognitive Parameters” In Narrative Theory and the Cognitive Sciences, ed. by David Herman Stanford, CA: CSLI Publications, 2003.
 • Fludernik, Monika. „»How Natural Is Unnatural Narratology« or What is Unnatural about Unnatural Narratology?”. Narrative 20,3. sz. (2012): 357-370. 
 • Fludernik, Monika. „Towards a ’Natural’ Narratology Twenty Years After”. Partial Answers 16, 2. sz.: 329-347. 
 • Földes Györgyi, „Jeltől a testig. A klasszikus narratológia találkozása a korporálissal”. Irodalomismeret 1 (2015): 16. 
 • Labov, William. Language in the Inner City: Studies  in the Black English Vernacular. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.
 • Mäkelä, Maria. „Toward the Non-Natural: Diachronity and the Trained Reader in Fludernik’s Natural Narratology”. Partial Answers 16, 2. sz. (2018): 271-277.
 • McHale, Brian, „Against Nature”. Partial Answers 16, 2. sz. (2018): 251-261.
 • Pier, John. „Two Decades after the Publication of Monika Fludernik’s Towards a ’Natural’ Narratology: Introduction to the Forum”. Partial Answers 16, 2. sz. (2018): 239-242. 
 • Shen, Dan. „Two Conceptions of Experientality and Narrativity: Functions, Advantages, and Disadvantages”. Partial Answers 16, 2. sz. (2018): 263-270. 
 • Tóth Csilla. „Nem természetes narratológia”. Helikon 64, 2. sz. (2018): 93-96.

További kapcsolódó szócikkek: