természetes narratológia [a.: natural narratology; n.: naturale Narratologie; f.: narratologie naturelle]

A →posztklasszikus narratológiák egyike, a kontextualista, kultúrtörténeti és kognitív irányzatok közé tartozó elbeszéléselmélet, mely a narratív formák történetét a befogadás történetisége szempontjából vizsgálja. Kognitív alapú, kontsrukcionista és diakron szemléletű és átfogó narratológai irányzat, mely Monika Fludernik Towards a ’Natural’ Narratology […]

történelmi regény [a. historical novel, n. historischer Roman, f. roman historique]

A történelmi regény azon modern irodalmi műfajok közé tartozik, melynek történetében a mai napig párhuzamosan vannak jelen a műfajjal kapcsolatos stabil evidenciák, egyértelmű bizonyosságok, valamint a műforma létezését megkérdőjelező, vagy egységes megragadhatóságát legalábbis kétségesnek ítélő vélekedések. A modern irodalom egyik […]