narráció a szociolingvisztikában (William Labov elmélete)

Fontos tudományos fejlemény volt, amikor lehetővé vált a szóbeli történetmondás módszeres vizsgálata a nyelvtudomány keretein belül. A narráció és a nyelv tanulmányozása mindaddig egymástól elzárt területek voltak. Az áttörés az élő beszéd természetéről megfogalmazott feltevések és az elvégzett empirikus vizsgálatok […]

narrációs szintek [a. narrative levels, n. Erzählebenen, f. niveaux narratifs]

Gérard Genette három narrációs szintet különböztetett meg: extradiegetikus, diegetikus (vagy intradiegetikus), valamint metadiegetikus szintet. Ezek a ʼkívülʼ, ʼbelülʼ és ʼtúlʼ jelentésű igekötők, amelyek közül kettő latin, egy görög, tulajdonképpen kevéssé kompatibilisek a szintek vertikális topográfiai metaforájával. Extradiegetikus az, ami az […]