narráció a szociolingvisztikában (William Labov elmélete)

Fontos tudományos fejlemény volt, amikor lehetővé vált a szóbeli történetmondás módszeres vizsgálata a nyelvtudomány keretein belül. A narráció és a nyelv tanulmányozása mindaddig egymástól elzárt területek voltak. Az áttörés az élő beszéd természetéről megfogalmazott feltevések és az elvégzett empirikus vizsgálatok […]

narrációs szintek [a. narrative levels, n. Erzählebenen, f. niveaux narratifs]

Gérard Genette három narrációs szintet különböztetett meg: extradiegetikus, diegetikus (vagy intradiegetikus), valamint metadiegetikus szintet. Ezek a ʼkívülʼ, ʼbelülʼ és ʼtúlʼ jelentésű igekötők, amelyek közül kettő latin, egy görög, tulajdonképpen kevéssé kompatibilisek a szintek vertikális topográfiai metaforájával. Extradiegetikus az, ami az […]

narratív ív [a. narrative arc]

Narratív szövegek cselekményének szerkezete mindig is központi helyet foglalt el az elbeszéléselméletekben. Arisztotelész Poétikájában a tragédiák arányos felépítése mellett a cselekmény csúcspontját (klimax) jelentő és a végkifejletet előkészítő felismerés és fordulat válik hangsúlyossá. (Arisztotelész 1974) Azonban míg az antik irodalomban […]

narrativitás [a.: narrativity; f.: narrativité; n.: Narrativität]

Az elbeszélésnek az a sajátossága, ami elbeszéléssé teszi. Elbeszélés ezek szerint az, ami rendelkezik narrativitással. A narrativitásra rákérdezni ezek szerint annak firtatását jelenti, mitől lesz valami elbeszélés. Fontos azonban észben tartani, hogy a narrativitás nem egyik eleme, elkülöníthető része az […]

naturalizáció [a.: naturalization; n.: Naturalisierung]

A naturalizáció az a folyamat, melynek során az olvasók az irodalmi műben meglévő idegent megpróbálják érthetővé tenni, visszanyerni kulturálisan adott keretek segítségével. A kifejezés Culler strukturalista poétikájából származik, melyben a jelentéstulajdonítás feltételeinek meghatározására törekedett. (Culler, 1975, 134-160.)  A naturalizációt a […]