A fordulat – The Reversal | 6th Narratology Conference of the Section of Literary Theory

2021. június 29., Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Könyvtár / Zoom-platform

A fordulat, a narráció tanulmányozásának egyik alapvető, ősi fogalma Arisztotelész Poétikájáig vezethető vissza. A konferencia előadásai az elbeszélő szövegek hatalmas, sokféle és bonyolult világában a fordulat értelmezésével és szerepének vizsgálatával kívánnak eligazodni. Elméleti kérdések tárgyalása (például a fordulat összefüggése a cselekmény más tényezőivel, illetve a lehetséges cselekménytípusokkal) és esettanulmányok bemutatása (például milyen jellegű „fordulat” megy végbe egy-egy szerző műveiben) egyaránt részét alkotja a részben magyar, részben angol nyelven zajló tanácskozásnak.

A konferencia programja:

8:20 Megnyitó

1. ülés (elnök: Z. Varga Zoltán)

8:30 – 8:50 Szolláth Dávid: Hol van fordulat a kortárs magyar regényben? – Közelítő kérdések

8:50 – 9:10 Rákai Orsolya: A váratlan vendég

9:10 – 9:30 Hajdu Péter: Fordulat, várakozás, valószínűség, esemény

9:30 – 9:50 Bucsics Katalin: Napoleon kedvencze

9:50 – 10:20 Vita

10:20 – 10:40 Kávészünet

2. Session (chair: Kálmán C. György)

10:40 – 11:00 Gábor Bezeczky: Reversal: Within and without a tale

11:00 – 11:20 Simão Valente: Plot Reversals in Disraeli and Balzac

11:20 – 11:40 Jessie Labov: Can ‘reversal’ be detected computationally? An essay on the probable futility of digital humanities approaches to narratology.

11:40 – 12:00 Discussion

12:00 – 13:00 Ebédszünet

3. ülés (elnök: Rákai Orsolya)

13:00 – 13:20 Kálmán C. György: Némaság és bőgés: Fordulat Petőfi A Tisza c. versében

13:20 – 13:40 Z. Varga Zoltán: Fordulat és csattanó a versben

13:40 – 14:00 Szabó Judit: Fordulat az első világháborút követő magyar bűnügyi történetekben

14:00 – 14:20 Benyovszky Krisztián: Felismerés és fordulat a detektívtörténetben

14:20 – 14:50 Vita

14:50 Zárás 15:00 – 15:45 A NarrativITI, az Irodalomelméleti Osztály új narratológiai honlapjának bemutatása