Csilla Tóth

Tóth CsillaHigh school teacher. His research interests include contextual-cultural narratology, non-natural narratology and the history of modern Hungarian literature. His main area of research is contextual-cultural narratology, including the interconnection of identity and narrative forms.

Her most important narratological studies include:

  • Küzdelem a polgári identitásért: Identitás és narratív technika Márai Sándor pályáján, 1930–1935 (Kontextuális-kulturális narratológiai közelítés), (Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság), 2019.
  • „Nem természetes narratológia” (szerkesztő), Helikon 64, 2 (2018), 91-113.
  • „A narrátor, az odaértett szerző és a megbízhatatlan elbeszélő a nem természetes narratológia tükrében,” Literatura 43: 3 (2017), 238-247.
  • „Kontextuális-kulturális narratológia és funkciótörténet,” Helikon 60: 2 (2014), 155-181.
  • „A kontextus kihívása: a kontextuális narratológia lehetőségei és problémái,” Literatura 36: 3 (2010), 269-279.

List of Publications (MTMT)