A tér – The Space | 5th Narratology Conference of the Section of Literary Theory

October 27, 2020

In Part 5 of our conference series on basic narratological concepts, we focused on the concept of space. Due to the epidemiological situation, the conference was broadcast online. Brief summaries of the speakers and the content of the presentations are available at the following links:

Péter L. Varga: (Szöveg)hely és esemény: Camus – Mészöly – Németh Gábor [(Text) place and event: Camus –Mészöly –Gábor Neméth]

Adrián Bene: Virtuális terek és nem-antropocentrikus narratíva Hanno Rajaniemi trilógiájában [Virtual spaces and non-anthropocentric narrative in Hanno Rajaniemi’s trilogy]

Laura László: A térleírás mint önreflexív csapda: tér és narratív szerkezet Auster A bezárt szobájában [The description of space as a self-reflexive trap: space and narrative structure in Auster’s The Locked Room]

Anett Schäffer: A realizmus “visszatérése” és a tér: a tér szerepe a posztmodern utáni magyar és anglofón prózában [The “return” of realism and space: on the role of space in postmodern Hungarian and Anglophone prose]

Anita Káli: Térszerkezet és poétika a kortárs szociografikus regényeknél [Spatial structure and poetics in contemporary sociographic novels]

Sarolta Deczki: A telep mint metafora [The settlement as a metaphor]

Lilla Farmasi: Storytelling and the Neuropsychology of Spatial Perception in Mark. Z. Danielewski’s House of Leaves

Orsolya Rákai: Impermeable Spaces Copied on Each Other: Connections Between Focalization and Narrative Space Creation

Dávid Szolláth: “Nincs ellenőrizhető helye”: térszerkezeteik integritása Mészöly Miklós prózájában [“There is no verifiable space”: the integrity of spatial structures in the prose of Miklós Mészöly]

Csilla Tóth: Tér és identitás Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényében: kontextuális-kulturális narratológiai közelítés [Space and identity in Ferenc Molnár’s novel Pál Street Boys: A contextual-cultural narratological approach]

Gábor Bezeczky: A cselekmény és a térformák [The plot and spatial forms]

Z. Zoltán Varga: Bergengócia és Nekeresd: regényterek és fikciósítás [Bergengócia and Nekeresd: spaces of the novel and fiction]