Hajdu Péter

Hajdu PéterA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (ELKH) Irodalomtudományi Intézetének tudományos tanácsadója. Tanulmányait az ELTE latin-magyar-ógörög szakán végezte. A Pécsi Tudományegyetem Klasszika-filológia Tanszékén tanított, vendégtanárként oktatott a kínai Shanghai Jiao Tong University-n (2016-19), jelenleg pedig a Shenzhen University, School of Foreign Languages vendégprofesszora. A Neohelicon folyóirat főszerkesztője, számos irodalomelméleti folyóirat (Literatura, Frontiers of Narrative Studies, Proudy, Recherche Littéraire/Literary Research, Primerjalna književnost) szerkesztőbizottsági tagja. A narratológia területén különösen ókori szövegek narratológiai megközelítésével, a cselekményszálak interakciójának, az egységességnek illetve a kollektív elbeszélésnek a kérdéseivel foglalkozik.

Fontosabb narratológiai szempontú tanulmányai:

  • The Rule of Description (special issue, ed.), Primerjalna književnost 42(2), 2019, 1-104.
  • Of beginnings (ed.), Frontiers of Narrative Studies 6(1), 2020, 1-58.
  • Az elbeszélésciklusok elmélete, Literatura 30, 2003, 163–184.
  • The collective in the Hungarian narrative tradition and narrative studies, Neohelicon 45 : 2 (2018), 431-443.
  • The rights of trees: on a Hungarian short story from 1900, Neohelicon 44 : 2 (2017), 389-401.

Írásainak jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában