Szolláth Dávid

Szolláth DávidIrodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. A Pécsi Tudományegyetemen végzett és néhány évig oktatóként is dolgozott ott. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének munkatársa. A Kalligram, majd a Jelenkor folyóirat szerkesztője volt, jelenleg a Literatura felelős szerkesztője. A Kommunista aszketizmus esztétikája (2011) című könyve a két világháború közti baloldali irodalomfelfogásokkal foglalkozik, a 2019 decemberében megjelent Bábelt kövenként című kötete többek közt Joyce-, Szentkuthy-, József Attila- és Tormay Cécile-tanulmányokat tartalmaz. A Mészöly Miklós életműsorozat szerkesztője, róla ír monográfiát, írószemináriumokat vezet.

Fontosabb narratológiai szempontú írásai:

Írásainak jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában