naturalizáció [a.: naturalization; n.: Naturalisierung]

A naturalizáció az a folyamat, melynek során az olvasók az irodalmi műben meglévő idegent megpróbálják érthetővé tenni, visszanyerni kulturálisan adott keretek segítségével. A kifejezés Culler strukturalista poétikájából származik, melyben a jelentéstulajdonítás feltételeinek meghatározására törekedett. (Culler, 1975, 134-160.)  A naturalizációt a megfelelés elve működteti: az olvasók az új, az addigi normáktól eltérő, különös szöveget vagy szövegbeli inkonzisztenciákat különböző kulturális és irodalmi modellekkel hozzák kapcsolatba, így válik a mű a barthesi értelemben olvashatóvá és beilleszthetővé a diskurzus rendjébe, ahol már természetesnek tűnik. Culler a naturalizáció során döntő szerepet szán a konvenciónak; tulajdonképpen az érdekli, hogyan sajátítja el és használja az olvasó a különböző szemiotikai konvenciókat, melyek lehetővé teszik az irodalmat. Todorov vraisemblance (valószerűség) fogalmát felhasználva és kibővítve, Culler a valószerűség öt szintjét, öt diskurzusát különíti el, melyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a szövegben megjelenő váratlant, valószínűtlent az olvasók kapcsolatba hozzák más szövegekkel és így érthetővé tegyék. Ezek a következőek a valóságos világ társadalmilag adott szövege, a kultúra általános szövege, műfaji modellek, a konvenciók és a paródia/irónia eszköze (Culler, 1975: 140-160). A regények naturalizációjának eszközei a narrátor létezésének és/vagy a nézőpont korlátozottságának a feltételezése, valamint a valóságábrázolás igénye (Culler, 1975:200-202). 

T.Cs.

 

Irodalom

  • Alber, Jan. „Lehetetlen történetvilágok- Mit kezdjünk velük?”. Helikon 64, 2. sz. (2018): 156-170.
  • Alber, Jan. Unnatural Narrative: Impossible Worlds in Fiction and Drama. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2016, 47-57.
  • Culler, Jonathan. Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. London: Routledge 1975, 134-160, 200-202.
  • Culler, Jonathan. „Naturalization in „Natural” Narratology”. Partial Answers 16, 2. (2018) : 243-249.
  • Fludernik, Monika. Towards a ’Natural’ Narratology.  London: Routledge, 1996, 31-35.
  • Fludernik, Monika. „Naturalisation”. In Routledge Encyclopedia of Narrative Theory eds David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan,  London, New York: Routledge, 2005.
  • Fludernik, Monika. „Towards a ’Natural’ Narratology Twenty Years After”. Partial Answers 16, 2. (2018) :329-347. 
  • Todorov, Tzvetan. „A valószerű, amelyet nem tudunk kikerülni”. In Strukturalizmus, első kötet, szerkesztette Hankiss Elemér, Budapest: Európa, 1971, 66-70. 

További kapcsolódó szócikkek: