idő [a. time, n. Zeit, f. temps]

Az idő kérdése elválaszthatatlan a narratív alkotásokra irányuló kérdésektől: a narratíva mint fikciós vagy nem-fikciós események időbeli sorrendben történő elrendezéseként definiálható, amely elrendezés kronologikus és kauzális összefüggéseket képes létesíteni ezen események és a bennük szereplők cselekedetei között. (Ricoeur 1983) A […]