narrációs szintek [a. narrative levels, n. Erzählebenen, f. niveaux narratifs]

Gérard Genette három narrációs szintet különböztetett meg: extradiegetikus, diegetikus (vagy intradiegetikus), valamint metadiegetikus szintet. Ezek a ʼkívülʼ, ʼbelülʼ és ʼtúlʼ jelentésű igekötők, amelyek közül kettő latin, egy görög, tulajdonképpen kevéssé kompatibilisek a szintek vertikális topográfiai metaforájával. Extradiegetikus az, ami az elbeszélésen kívül van, diegetikus vagy intradiegetikus, ami belül, a metadiegetikus szint pedig az elbeszélésbe beágyazott további elbeszélésé.

H.P.

Irodalom

  • Bal, Mieke, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (Toronto: University of Toronto Press), 1997.
  • Genette, Gérard, Narrative Discourse, fordította Jane E. Lewin (Ithaca: Cornell University Press), 1980.
  • Szegedy-Maszák Mihály, „elbeszélő nézőpont”, in Világirodalmi lexikon, 2. kötet, főszerkesztő Király István (Budapest: Akadémiai), 1972, 1030-2.