kronotoposz [a.: chronotope; fr.: chronotope; n.: Chronotopos; or.: xронотоп]

Mihail Bahtyin orosz irodalomtörténész és filozófus által alkotott fogalom, mely a narratíva szempontjából alapvető térbeliség és időbeliség kategóriái segítségével hoz létre műfajpoétikai és regénytörténeti szempontból is jól használható elemző eszközt.

Az idő és a tér görög neveinek összetételéből álló kifejezés az irodalomban megjelenő-megalkotott tér- és időbeli viszonylatok lényegi összefüggését jelenti. Bahtyin hangsúlyozza, hogy „e terminus egyértelműen kifejezi a tér és az idő (vagyis a tér negyedik dimenziójaként fölfogott idő) egymástól való elszakíthatatlanságát. A kronotoposz a mi értelmezésünk szerint az irodalomban egyszerre formai és tartalmi kategória.” (Bahtyin 1976, 257.) Az idő és a tér az irodalomban azért is elválaszthatatlan, mert a narratívában egyik a másikba fordul át, az idő „tulajdonságait a tér tárja föl, a tér viszont az időn méretik meg és töltődik föl tartalommal” (Bahtyin 1976, 258.)

R.O.

 

Irodalom:

  • Mihail Mihajlovics Bahtyin. „A tér és az idő a regényben”. In A szó esztétikája, 257-302. Budapest: Gondolat, 1976.

További kapcsolódó szócikkek: