A nézőpont – Point of View. Az Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti Osztályának 7. narratológiai konferenciája

Időpont, helyszín: 2023, október 17., Irodalomtudományi Intézet, Eötvös Könyvtár

A nézőpont és a fokalizáció nagyjából száz éve a narráció vizsgálatának fontos, mondhatnánk egyik középponti kategóriája. A kérdések, hogy ki beszél az elbeszélésben, miért mondja, amit mond, honnan tudja, amit tudni látszik, mit képvisel, egyidősek a narrációra irányuló tudományos vizsgálódással. A pusztán deskriptív és episztemológiai megközelítésen túlmenően egyre világosabbá és fontosabbá válik a fókuszálás etikai, ideológiai és politikai aspektusának megértése is, és az eredetileg irodalmi művek elemzésére kialakított eszköztár jóval szélesebb körű alkalmazása is hatékonynak bizonyul.

A konferencia programja:

10:00-10:15 Megnyitó

10:15- 11:45 I. Szekció – Elmélet

Moderátor: Z. Varga Zoltán

Tátrai Szilárd: Figyelemirányítás narratív és lírai diskurzusokban

Szabó Erzsébet: A perspektíva fogalma a kognitív narratológián belül

Tolcsvai Nagy Gábor: Kétféle nézőpontépítés, összetartó hatással (Esterházy, Nádas)

 

11:45-12:00 Kávészünet

 

12:00-13:30 II. Szekció – Esettanulmányok

Moderátor: Szolláth Dávid

Ludmán Kata: Hajnóczy Péter idézéstechnikái

Földes Györgyi: Nézőpontok és szólamok Déry Tibor A kéthangú kiáltás című fantasztikus-realista-expresszionista regényében

Visy Beatrix: „Neked hol van az itt?” – a szubjektív nézőpontok sokfélesége és szerepe Tompa Andrea regényeiben

 

13:30-14:30 Szünet

 

14:30-16:00 III. Szekció – Workshop a NarrativITI lexikon kapcsán

Moderátor: Rákai Orsolya

Rákai Orsolya, Szolláth Dávid, Szemes Botond, Z. Varga Zoltán szócikkeinek megvitatása és a felvetett szempontok alkalmazása Mészöly Miklós Lesiklás és Mándy Iván Kulikabát című novellái elemzésekor.

A szövegek elérhetősége:

https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/MESZOLY/meszoly00263a/meszoly00286/meszoly00286.html

https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/MANDY/mandy00179/mandy00037/mandy00037.html