heteroglosszia [a. heteroglossia, n. die Redevielfalt]

M. M. Bahtyin (1895-1975) nyelvfilozófiai és esztétikai fogalma, az elnevezés az orosz ’raznorecsije’ angol fordításából ered, soknyelvűséget jelent. Bahtyin a fogalmat A szó a regényben (1934-1935) című regényelméleti esszéjében vezette be. T. Cs. Irodalom Bahtyin, M. M. „A szó a […]