Tóth Csilla

Tóth CsillaKözépiskolai tanár. Kutatási területei a kontextuális-kulturális narratológia, a nem-természetes narratológia és a modern magyar irodalom története. Fő kutatási területe a kontextuális-kulturális narratológia, ezen belül az identitás és a narratív formák összekapcsolódása.

Fontosabb narratológiai szempontú tanulmányai:

  • Küzdelem a polgári identitásért: Identitás és narratív technika Márai Sándor pályáján, 1930–1935 (Kontextuális-kulturális narratológiai közelítés), (Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság), 2019.
  • „Nem természetes narratológia” (szerkesztő), Helikon 64, 2 (2018), 91-113.
  • „A narrátor, az odaértett szerző és a megbízhatatlan elbeszélő a nem természetes narratológia tükrében,” Literatura 43: 3 (2017), 238-247.
  • „Kontextuális-kulturális narratológia és funkciótörténet,” Helikon 60: 2 (2014), 155-181.
  • „A kontextus kihívása: a kontextuális narratológia lehetőségei és problémái,” Literatura 36: 3 (2010), 269-279.

Írásai a Magyar Tudományos Művek Tárában