narrativitás [a.: narrativity; f.: narrativité; n.: Narrativität]

Az elbeszélésnek az a sajátossága, ami elbeszéléssé teszi. Elbeszélés ezek szerint az, ami rendelkezik narrativitással. A narrativitásra rákérdezni ezek szerint annak firtatását jelenti, mitől lesz valami elbeszélés. Fontos azonban észben tartani, hogy a narrativitás nem egyik eleme, elkülöníthető része az elbeszélésnek, hanem a tulajdonsága. Ugyanakkor azonban a kérdést nemcsak általánosságban lehet feltenni, hanem egyes elbeszélő jellegű szövegekkel, narratív műalkotásokkal kapcsolatban is. Amióta a narratívák tanulmányozása nemcsak (elbeszélő) szövegekre terjed ki, hanem vizuális műalkotásokra is, kézenfekvőnek látszik, hogy a narrativitásnak különféle típusai vannak, de még a legszorosabb értelemben vett elbeszélő szövegek is a narrativitás különböző fokát látszanak mutatni. Egy kalandregény másképp narratív, mint egy bibliai jelenetet ábrázoló festmény. Más a kérdés tehát, ha a narrativitást általában vizsgáljuk, és ha a különböző narratívák narrativitását, és az utóbbin belül is megfigyelhető két különböző kérdésirány: az egyik a narrativitás különböző módjait különíti el, a másik a narrativitás fokát vagy fokozatait figyeli meg.

H.P.

 

Irodalom:

  • Abbot, H. Porter, „Narrativity”, in Handbook of Narratology, edited by Peter Hühn, John Pier, Wolf Schmid and Jörg Schönert (Berlin: DeGruyter), 2009, 309-328.
  • Brutsch, Matthias, „How to Measure Narrativity? Notes on Some Problems with Comparing Degrees of Narrativity Across Different Media”, in Emerging Vectors of Narratology, edited by Fotis Jannidis, Matias Martinez, John Pier, and Wolf Schmid (Berlin: DeGruyter), 2017, 315-334.
  • Cohen, Keith, Film and Fiction (New Haven: Yale University Press), 1979.
  • McHale, Brian, „Weak Narrativity: The Case of Avant-Garde Narrative Poetry”, Narrative 9: 2 (2001), 161–167.
  • Ryan, Marie-Laure, „The Modes of Narrativity and Their Visual Metaphors”, Style 26: 3 (1992), 368–387.
  • Schmid, Wolf, „Narrativity and Eventfulness”, in What is Narratology. Questions and Answers Regarding the Status of a Theory, edited by Tom Kindt and Hans-Harald Muller (Berlin and New York: Walter de Gruyter), 2003, 17–33.
  • Sturgess, Philip J. M., Narrativity: Theory and Practice (Oxford: Oxford University Press), 1992.
  • White, Hayden, „The Value of Narrativity in the Representation of Reality”, in On Narrative, edited by W.J.T. Mitchell (Chicago: University of Chicago Press), 1981, 1–24.

További kapcsolódó szócikkek: