függő beszéd [l.: oratio obliqua; a.: indirect speech/indirect style; f.: style indirect/discours indirect; n.: indirekte Rede]

Narratológiai értelemben függő beszédnek mások beszédének szabad, nem szó szerinti idézését nevezzük. Pl.:

„Jean Tomoioaga ezredes tudta, cimborája még nem járt túl a kerítéseken, ezért figyelmeztette, a sorompó után erősen emelkedni kezd a pálya, indulás előtt nem ártana alaposan bezsírozni a tengelyeket.” (Bodor Ádám: Sinistra körzet; Bodor 1992, 69.)

A függő beszéd az egyenes beszéd ellentétfogalma, mivel itt az elbeszélő nézőpontjának megfelelően reprodukálódik az átvett szöveg. Genette áttett beszédnek (discours transposé) nevezi. Az ő fogalmi hármasában ez a köztes tag, az →elbeszélt beszédnél mimetikusabb, amely elvileg képes kimerítően átadni az elhangzottakat, de ez a forma nem kelti fel az olvasóban a szószerinti hűség benyomását. (Genette 2007, 175.) A függő beszéd látható szintaktikai beavatkozás az idézett szövegbe, az olvasó joggal feltételezi, hogy tartalmi módosulásokkal is jár, tömörítéssel, egyszerűsítéssel. Az idézett szöveg itt ki van szolgáltatva a szavakat közvetítő elbeszélő értelmezésének. 

Sz.D.

 

Irodalom

  • Bodor Ádám, Sinistra körzet: egy regény fejezetei (Budapest: Magvető), 1992. 
  • Esterházy Péter, Függő: bevezetés a szépirodalomba: teljes, gondozott szöveg, szerkesztette Jankovics József (Matúra Klasszikusok 12, Budapest: Ikon), 1993.
  • Genette, Gérard, Discours du récit (Points Essais, Paris: Seuil), 2007.
  • Jankovics József, „Vezérfonal a műelemzéshez”, in Függő: bevezetés a szépirodalomba: teljes, gondozott szöveg (Matúra Klasszikusok 12, Budapest: Ikon), 1993.
  • Prince, Gerald, A Dictionary of Narratology (Lincoln: Univ. of Nebraska Press), 1989.
  • Proust, Marcel, Az eltűnt idő nyomában, IV, fordította Jancsó Júlia (Budapest: Atlantisz), 1995.
  • Szabó Magda, Az őz (Budapest: Szépirodalmi), 1959.
  • Szvoren Edina, Pertu: elbeszélések (Budapest: Palatinus), 2010.

További kapcsolódó szócikkek: