önéletírói paktum [f.: pacte autobiographique; a.: autobiographical pact; n.: der autobiographische Pakt]

Az önéletírói paktum [pacte autobiographique] elmélete az önéletírás és általában az önéletírói műfajok (napló, memoár, levelezés stb.) egyik legjelentősebb modern irodalomtudományi megközelítése. A Philippe Lejeune-höz kötődő elmélet abból indul ki, hogy a tág értelemben vett önéletírást szövegszerű, formai, narratológia kritériumok alapján nem lehet megkülönböztetni a fikciós elbeszélésektől. Ezért Lejeune az önéletírás problematikáját a közzététel átfogó szintjén próbálja megragadni. Az önéletrajzi paktum a szerző által az olvasó számára javasolt, kifejtett vagy kifejtetlen szerződés. Ez a szerződés – melyet végső instanciaként mindig a címlapon szereplő tulajdonnév szövegbe íródása hitelesít – dönti el a szöveg olvasási módját és váltja ki azokat a szövegnek tulajdonított hatásokat, melyek számunkra önéletírásként definiálják az írást.

Z.V.Z.

 

Irodalom

  • Lejeune, Philippe, „Az önéletírói paktum”, in Önéletírás, élettörténet, napló – Válogatott tanulmányok, szerkesztette Zoltán Z. Varga, fordította Varga Róbert,(Budapest: L’Harmattan), 2003, 17–46.

További kapcsolódó szócikkek: