kognitív narratológia [a. cognitive narratology, f. narratologie cognitive, n. kognitive Narratologie]

A kognitív narratológia egy posztklasszikus elbeszéléselmélet, mely a fikcionális elbeszélés szerkezete és a befogadó elme működése közötti kapcsolatot vizsgálja. Alapelgondolása, hogy egy narratíva jelentése csak az emberi elme működésének vonatkozásában ismerhető meg, ezért kutatásai fókuszában az elme jelentésgeneráló folyamatainak feltérképezése áll. Olyan interdiszciplináris elmélet, amely az irodalom- és kultúratudományok mellett a kognitív tudományok, elsősorban a kognitív pszichológia, a kognitív nyelvészet, valamint az evolúciós pszichológia, az idegtudományok, a mesterséges intelligencia kutatások stb. eredményeinek felhasználásával alakítja ki magyarázatait. A narratív megértésben szerepet játszó legfontosabb kognitív mechanizmusnak az elmeolvasást (tudatelmélet, a. Theory of Mind) tartja, emellett nagy jelentőséget tulajdonít még pl. az oksági gondolkodásnak (kauzalitás), az induktív gondolkodásnak, a foregroundingnak, az alakészlelés szabályainak stb. A hagyományos narratológiákkal ellentétben vizsgálhatónak, sőt a megértés meghatározó összetevőjének tartja az ábrázolt érzelmek mellett a befogadói érzelmeket.

H. M.

Irodalom:

  • Bortolussi, Marisa, and Peter Dixon. 2003. Psychonarratology. Foundations for the Empirical Study of Literary Response. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Eder, Jens. 2003. “Narratology and Cognitive Reception Theories.” In What Is Narratology?, edited by Tom Kindt and Hans-Harald Müller. Berlin, Boston: de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110202069.277.
  • Gavins, Joanna, ed. 2011. Cognitive Poetics in Practice. London: Routledge.
  • Herman, David. 2004. Story Logic: Problems and Possibilities of Narrative. 1. Nebraska paperback printing. Frontiers of Narrative. Lincoln London: University of Nebraska Press.
  • Horváth Márta. 2020. A történetmondás eredete. Irodalom, evolúció, kogníció. Budapest: Typotex.
  • Horváth Márta, Szabó Erzsébet. 2013. „Kognitív irodalomtudomány.” Helikon 59 (2): 139-149.
  • Stockwell, Peter. 2020. Cognitive Poetics: A New Introduction. Second edition. London ; New York, NY: Routledge.
  • Szabó Erzsébet. 2012. “A narratívák olvasásának kognitív modellálása.” Literatura 38 (2): 115–25.
  • Zunshine, Lisa. 2006. Why We Read Fiction. Theory of Mind and the Novel. Columbus: The Ohio State University Press.