denarráció [a. denarration]

Olyan események és körülmények tagadása, amelyek az elbeszélés lényegi elemeiként már korábban jelen voltak a történet világában. Jellemzően posztmodern technika, amely kiterjedhet a cselekmény elemeire, de a szereplőkre, helyszínekre, az ábrázolt tárgyakra is. A fogalom Brian Richardsontól ered, az ő meghatározása szerint: „A denarráció a narratív tagadás olyan fajtájaként határozható meg, amelyben az elbeszélő korábban megalkotott narratívája lényeges aspektusait tagadja.” (Richardson, 2018:143). Példája a narratív tagadás mesterétől, Samuel Beckettől származik: „Akkor visszamentem a házba és leírtam: Éjfél. Az eső veri az ablakot. Nem volt éjfél. Nem esett.” (Beckett, 1987:228) A denarráció Diderot-ig nyúlik vissza (Mindenmindegy Jakab meg a gazdája (1773), modern példája Beckett Molloy (1951) című regénye. Beckett mellett másik kiemelkedő képviselője Alain Robbet-Grillet, de a technikát a posztmodern irodalom számos alkotója alkalmazta. Így pl. a kortárs magyar irodalomban Tóth Krisztina, Pixel című novelláskötetének (2011) A kéz című első fejezetében:

“Dawid sajnos később sem tudja befejezni a krétás kísérletet, mert nem éli túl a háborút. Treblinkában hal meg. Tévedtem, tévedtem. Nem Treblinkában hal meg. És nem is kisfiú, hanem kislány.”

T. Cs.

Irodalom

  • Bene Adrián. A relativitás irodalma. Budapest: Kijárat, 2013, 50-53.
  • McHale, Brian. Worlds Under Erasure, Postmodernist Fiction. New York: Methuen 1987, 99-111.
  • Richardson, Brian. „Denarráció. A permeábilis narrátor”. Helikon 64, 2. sz. (2018):143-155.
  • Richardson, Brian. „Denarration in Fiction: Erasing the Story in Beckett and Others”. Narrative 9, 2. (2001): 168-175.
  • Richardson, Brian. „Denarration”. In Routledge Encyclopedia of Narrative Theory eds David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure Ryan, London, New York: Routledge, 2005.
  • Marie-Laure Ryan. „A belemerülés allegóriái: virtuális narráció a posztmodern prózában”. In Narratív beágyazás és reflexivitás, szerk. Bene Adrián, Jablonczay Tímea, Budapest: Kijárat, 2007, 209-241.
  • Prince, Gerald. „The Disnarrated”. Style 22, 1. (1988): 1-8.