molekuláris narratíva [a.: molecular narrative; n.: molekulare Erzählung]

Arthur C. Danto történelemfilozófiai fogalma. A történetelmélet narratív fordulatát megelőzve, az elbeszélések jelentéskonstruáló szerepének feltárását szorgalmazva Danto abból indult ki, hogy a magyarázat legfontosabb eszközei a narratívák. Ha egy egyedi esemény magyarázatára van szükségünk, a leggyakrabban használt és legmegfelelőbb válasz narratív formájú lesz. A történész a változások megértése során olyan időbeli egészeket hoz létre, melyek két vagy több, időben elkülönült témát kapcsolnak össze, s ennek során a elbeszélő szerkezet deduktív jelleget ölt. A molekuláris narratíva fogalmát azért vezette be, hogy leírhatóak legyenek az olyan történeti értelemadó folyamatok, amelyek egy kiinduló és egy végpont között olyan módon konstruálnak összefüggést, hogy az egyes elemekből önmagukban nem következik a végpontban foglalt esemény, csak az elemek sorozatának összességéből (szekvenciájából).

R.O.

Irodalom:

  • A. C. Danto, „Narrativ Sentences”, in History and Theory 2 (1962): 2: 146-179. doi.org/10.2307/2504460
  • A. C. Danto, Narration and Knowledge (New York: Columbia University Press), 1985.

További kapcsolódó szócikkek: