Irodalomelmélet, narratológia, szövegértelmezés | Az Irodalomelméleti Osztály 1. narratológiai konferenciája

Időpont: 2016. január 12.
Helyszín: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Budapest, Ménesi út 11-13.

A konferencia programja:

10.30 – 12.00 (elnök: Rákai Orsolya)
Kálmán C. György: Narratológia a határokon
Bezeczky Gábor: Ciklikus és lineáris idő
Hajdu Péter: Lírai narratológia

kávészünet

12.15 – 13.45 (elnök: Bezeczky Gábor)
Rákai Orsolya: Rejtett narratívák vagy ideológiák? Implicit elbeszélések szerepe az „irányított applikációban”
Földes Györgyi: A test a szövegben. Korporális narratológia – klasszikus narratológia
Jablonczay Tímea: Testi határátlépések és narratív stratégiák (A test mint metalepszis)

ebédszünet

14.45 – 16.15 (elnök: Hajdu Péter)
Veres András: Egy narratológiai kísérlet: Kosztolányi Esti Kornélja
Jeney Éva: Narratív hermeneutikai kör
Z. Varga Zoltán: Az elbeszélés strukturális vizsgálatától a textuális analízisig. Roland Barthes elbeszéléselméletei

kávészünet

16.30 – 18.00 (elnök: Kálmán C. György)
Hovanec Zoltán: A leírás valósága
Szolláth Dávid: A mágikus realizmus mint magyar művek interpretánsa (Mészöly, Gion, Bodor, Darvasi)
Vilmos Eszter: A holokausztemlékezet poétikái az utóbbi évek magyar irodalmában
András Csaba: A materiális kameratekintet – A Werckmeister harmóniák retorikája