A kezdet – The beginning | Az MTA BTK ITI Irodalomelméleti Osztályának 4. narratológiai konferenciája

4th Narratological Conference of the Dept. of Literary Theory,
ILS, Humanities Center, Hungarian Academy of Science (1118 Budapest, Ménesi út 11-13)

2019. január 29-30. / January 29-30, 2019

A konferencia programja:

Kedd délelőtt / Tuesday morning Chair / elnök: KÁLMÁN C. György
10.00
HAJDU Péter: Bevezető megjegyzések / Introductory Remarks
10. 20.
SZÁVAI János
Bretontól Camus-ig és Céline-ig
10. 40
DARAB Ágnes
A kezdés mint folytatás. – Plin. Ep. 6. 16 és 6. 20.
11. 00
Z. VARGA Zoltán
Hogyan kezdődnek a cselekmény nélküli elbeszélések?

11.20
Vita / Discussion

Kedd délután / Tuesday afternoon English section / Angol nyelvű szekció Chair / elnök: Bezeczky Gábor
13.30
Kai MIKKONEN
“The marquise went out at 5 o’clock”. The Novel’s Beginning and Realistic Expectations
13. 50
Péter HAJDU
How to begin a sequel?
14.10
BOJTI Zsolt
Sexual Politics in the Exposition of Imre: A Memorandum by Edward Prime- Stevenson

14.30
Discussion / Vita
Coffee break

15.15
MEKIS János
On the Use and Abuse of First Lines in Modern Prose Fiction
15.35
Simao VALENTE
Title to be specified later

15.55
Discussion / Vita

Szerda délelőtt / Wendesday morning
Chair / Elnök: Hajdu Péter
10.30.
PAPP Ágnes Klára
„Egyszerű forma” vs „bonyolult forma”
10.50
LADÁNYI István
Esetlegesség, létesítettség, történelem: Regénykezdet és narráció Ivan Slamnig Bátorságunk jobbik fele című regényében
11. 20.
KOVÁCS Gábor
„Hol, mit kezdtem, abban véget…” A felütés szemantikai funkciója elbeszélő költeményben, novellában, regényben

11.40
Vita /Discussion

Szerda délután / Wendesday afternoon
Chair / elnök: KÁLMÁN C. György
13.30
KOVÁCS Árpád
A kezdőszó a prózában
13.50
SZOLLÁTH Dávid
A narratív horog és más kezdéstípusok. Avagy mért érdemes néha kreatív írás- kézikönyveket olvasni a narratológusnak?
14.10
BERSZÁN István
„De-vel nem kezdünk mondatot”. De a történésben tájékozódás elkerülhetetlen

14.30
Closing discussion / Záróvita